Grupper för Anna-Karin 29/3

14.45 Anja Röman Linnea Grudin
15.45 karoline Goldberg Rebecka Lindström
17.00 Julia Rosengren Sofie Åkvist
18.00 Karoline Goldberg Maggan Andreasson

-